RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 00:00

Una setmana més, la situació de descens continuat de la corba pandèmica permet avançar en el procés de recuperació d'activitats, però escau fer-ho de manera progressiva i amb cautela, com marca la lenta davallada dels indicadors epidemiològics que caracteritza aquesta tercera onada, i la necessitat de preservar el correcte funcionament del sistema sanitari, mantenint encara les mesures d'intervenció dirigides a reduir la mobilitat, les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats, i limitar les activitats de més risc.

És en aquest sentit que us detallem RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En ella s’hi mantenen les diferents mesures establertes fins el moment, llevat de determinades variacions que us indiquem:

•    Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents. Se suprimeix la limitació a un màxim de dues bombolles de convivència.

•    En l’apartat 12.3 s’estableix que els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals tenen permesa la realització d’activitats, havent de subjectar les activitats a l'aforament del 50% de l'autoritzat i a les mesures contingudes als corresponents plans sectorials aprovats.

•    D’acord amb l’apartat 12.4, els vestidors poden reobrir. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva. L'ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

•    Amb base a l’apartat 12.5, es permet el desenvolupament de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, de les competicions que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, i de la resta de competicions federatives partir dels 16 anys. Aquestes competicions esportives s'han de fer sense públic.

•    L’apartat 14 introdueix com a variació el fet que els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

•    En l’àmbit docent i de lleure s’amplia en el sentit que les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de 6 alumnes per aula en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de 6 alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

•    Així mateix, les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnes en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de 6 persones.

•    En l'àmbit de les activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l'estudiantat de cada universitat, sense poder-se superar aquest percentatge en cap centre.

•    Com a variació rellevant en relació als equipaments cívics, el seu apartat 17 estableix que no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, a excepció de les que es realitzin a l'aire lliure, en grups no superiors a sis persones, i que siguin de caire físic i/o d'entrenament de la memòria adreçades a persones de més de 60 anys, acomplint les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

La present Resolució entra en vigor el dilluns, 8 de març de 2021 i s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 15 de març de 2021.

Darrera actualització: 08.03.2021 | 09:16