ORD.F NÚM.20 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Darrera actualització: 08.02.2019 | 12:21