Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Quin cost té:

Consultar ordenança fiscal adjunta

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu la declaració responsable en matèria de salut alimentària i presenteu-la amb l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament al registre general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Darrera actualització: 14.03.2022 | 12:48