Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Quin cost té:

Consultar ordenança fisacla adjunta

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent

Qui pot sol·licitar-ho:

Tant el transmitent com el titular

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu la Comunicació de canvi de titularitat d'activitats i presenteu-la amb l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament al registre general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Darrera actualització: 26.03.2019 | 11:49