Instància convocatòria procés de selecció administratiu/va

Sol·licitud normalitzada per a prendre part en el procés de selecció

El termini de presentació serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que el darrer dia s’escaigui en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Registre general de l’Ajuntament dins l’horari d’atenció al públic (carrer Major, 30 de Santa Eulàlia de Riuprimer de dilluns a divendres, d’11 a 15 h)

Darrera actualització: 17.01.2023 | 11:57