Ban Municipal: Important, Sequera

Dimarts, 26 de de juliol de 2022 a les 12:00

Benvolguts/des veïnes i veïns,

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’estat dels rius dels quals captem aigua per al poble, i per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació del consum d’aigua:

- D’acord amb les instruccions del CECAT, han de parar el seu funcionament TOTES les captacions dels rius que no siguin d’abastament urbà.

- Resta prohibit el reg de jardins i zones verdes, tant públiques com privades. Només s’admet l’ús d’aigües de pous per a reg quan es justifiqui en la supervivència de l’arbrat de caràcter singular o monumental.

- Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’accident o incendi, o bé hi ha un risc sanitari o de seguretat viària. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors amb galleda i esponja.

- L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitada a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals. Per la neteja cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en el cas de que no es disposi d’una font alternativa

- L’ús en indústries d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitada a les quantitats estrictament necessàries pel desenvolupament de l’activitat.

- Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les piscines particulars.

- Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles.

- L’aigua destinada a hospitals, escoles i usuaris domèstics no patirà actualment cap restricció però es recomana extremar al màxim el consum responsable prenent mesures com ara en la higiene personal tenir cura de dutxar-se però no banyar-se.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 26.07.2022 | 12:19