BAN MUNICIPAL: SEQUERA (Modifica l'anterior)

Dijous, 28 de de juliol de 2022 a les 13:00

Benvolguts/des veïns i veïnes,
S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2374/2022, de 23 de juliol, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de 5 unitats d'explotació i es declara l'entrada en alerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació 01 Anoia Gaià, 07 Capçalera Ter i 16 Mitjà Llobregat. Que té efectes a partir de la seva publicació. 

Es declara l'entrada en estat de sequera hidrològica d'alerta de les unitats d'explotació 01 Anoia - Gaià, 16 Mitjà Llobregat i la nostra: 07 Capçalera Ter.

L’ACA anuncia les següents mesures:
-    A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’estat dels rius dels quals captem aigua per al poble, i per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació del consum d’aigua:

Com a excepcionalitat CASSA i l'Ajuntament analitzaran les dades de consum històriques i les actuals diàriament per comprovar que s'estan seguint les restriccions. Fins i tot poder arribar a aplicar les sancions necessàries des de l’Ajuntament, en aquells casos que no es compleixin. Tot i que la nostra intenció no és voler aplicar sancions que no solucionen el problema de l’aigua, sinó buscar el bé comú per poder tenir l’aigua imprescindible. La situació en la qual ens trobem és molt greu i pot anar a pitjor, demanem la màxima implicació de tots/es.

A nivell domèstic: Es recomana extremar al màxim el consum responsable prenent mesures com ara en la higiene personal tenir cura de dutxar-se però no banyar-se.


El reg de jardins, horts per autoconsum i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h de menor insolació, amb un límit de 450m3 hectàrea/mes. La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les  condicions de temperatura i humitat. Cal evitar  el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes  de supervisió del reg. 

El reg dels jardins particulars:

· Es pots realitzar com a màxim dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges. 

· Les fonts de la via pública continuaran funcionant degut a l’onada de calor. 

- La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos:  
• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
• Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
• També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.
- Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’accident o incendi, o bé hi ha un risc sanitari o de seguretat viària. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors amb galleda i esponja. Els serveis municipals han de realitzar la neteja  amb la mínima despesa d’aigua indispensable i  prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no  procedent de la xarxa d’abastament d’aigua  potable.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

PISCINES: 

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
• El reompliment parcial de piscines que  disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua,  en les quantitats indispensables per reposar les  pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de  filtres i per garantir la qualitat sanitària de  l’aigua.
• El primer ompliment de piscines de nova  construcció.
• En centres educatius, l’ompliment complert o  parcial de piscines desmuntables de capacitat  inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

RAMADER/AGRÍCOLA:

- L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitada a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals. Per la neteja cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en el cas de que no es disposi d’una font alternativa.
A més a més s’haurà de reduir un 10% el consum. S’haurà de reduir un 10% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys

INDÚSTRIES:

L’ús en indústries d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitada a les quantitats estrictament necessàries pel desenvolupament de l’activitat. A més a més, s’haurà de reduir un 5% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys (s’agafarà la dada mensual comparada amb la mitjana dels dos últims anys en el mateix mes)

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Santa Eulàlia de Riuprimer, 28 de juliol de 2022.

L’alcalde, Txevi Rovira i Montells.

Darrera actualització: 28.07.2022 | 13:33