ELECCIONS MUNICIPALS 2023 | Vot per correu

Dimecres, 19 d'abril de 2023 a les 10:00

El vot per correu

Les eleccions municipals estan cada vegada més a prop. El proper dia 28 de maig, tots els catalans majors de 18 anys estan cridats a les urnes per triar l'alcalde o alcaldessa del seu municipi. N'hi ha uns quants, però, que no podran anar als col·legis electorals i hauran d'optar per emetre el seu vot per correu. Repassem a continuació tot el que cal saber per poder-ho fer.

Com demanar el vot per correu per les eleccions municipal 2023?

1. Sol·licitud del vot

La sol·licitud de vot per correu es pot fer una vegada convocades les eleccions i per diverses vies. De manera telemàtica, amb certificat digital i a través del web http://www.correos.es/. O bé presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. Abans de tot, caldrà acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

 

2. Recepció de la documentació per votar

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud. En aquesta missiva s'hi inclou el certificat d’inscripció en el cens, una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades, el sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa en la qual correspon votar i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat.
 

3. Enviament del vot

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s'introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus. No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.
 

Fins quan puc sol·licitar el vot per correu?

La sol·licitud del vot per correu per les eleccions municipals del 2023 es pot fer des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions fins el 18 de maig.

 

Quina és la data límit per votar per correu?

Un cop tramesa la sol·licitud de vot, serà rebuda per l'Oficina del Cens Electoral, qui a partir del 8 de maig i fins al dia 21 de maig serà l'encarregada d'enviar la butlleta a cadascú de les persones que hagin demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a una oficina de Correus serà el 24 de maig, justament quatre dies abans de les eleccions. Qualsevol butlleta que es faci arribar passada la data límit no serà acceptada.
 

Com demanar el vot per correu si vius a l'estranger?

Una cosa és el vot per coreu i l'altre el vot des de l'estranger, tot i que sovint es confon. Si viviu a l'estranger, hauríeu d'estar inscrits al cens de votants a l'estranger, el Cens d'Electors Residents Absents (CERA). En cas de ser així, la documentació necessària es podrà recollir de manera presencial en ambaixades o cònsols i de manera telemàtica pel web de la Generalitat o del Ministeri d'Afers Exteriors.

 

Qui pot votar des de l'estranger?

Cal recordar que, en unes eleccions municipals, no pot votar qualsevol persona només per haver nascut a la ciutat o el poble. Tota persona que tingui la seva residència marcada a l'estranger no podrà exercir el vot. Així doncs, es pot votar des de l'estranger en el cas dels ciutadans que es trobin fora de l'Estat en període electoral.
 

Fins quan es pot votar per correu des de l'estranger?

Els terminis per votar des de l'estranger també són diferents dels que se segueixen pel vot per correu. La sol·licitud per exercir el dret de vot des de fora de l'Estat es tancarà el 29 d'abril. Uns dies després, a partir del 2 de maig, es pot dur a terme una votació des de l'estranger que té com a data límit el 24 de maig, també quatre dies abans de les eleccions.

Darrera actualització: 19.04.2023 | 10:17