Inaugurat l’Espai Cultural El Cucut de Santa Eulàlia de Riuprimer

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 00:00

El passat 2 de desembre es va inaugurar l’Espai Cultural El Cucut, amb una exposició d’Art Jove a càrrec de la riuprimerenca Júlia Moner, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Santa Eulàlia de Riuprimer.

La intervenció, amb un cost total de 51.154,68€ ha comptat amb una subvenció del 100% per part del Programa de reforma, millora i manteniment d’Espais Culturals de la DIBA, i les actuacions principals han estat enfocades a millorar l’eficiència energètica i la distribució, així com renovar el mobiliari i altres serveis, amb una perspectiva de gènere.

El passat 2 de desembre es va inaugurar l’Espai Cultural El Cucut, amb una exposició d’Art Jove a càrrec de la riuprimerenca Júlia Moner, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Santa Eulàlia de Riuprimer.

La intervenció, amb un cost total de 51.154,68€ ha comptat amb una subvenció del 100% per part del Programa de reforma, millora i manteniment d’Espais Culturals de la DIBA, i les actuacions principals han estat enfocades a millorar l’eficiència energètica i la distribució, així com renovar el mobiliari i altres serveis, amb una perspectiva de gènere.

Les obres han consistit en la reordenació dels diversos espais existents de l’Espai Cultural Polivalent per tal d’adequar-los funcionalment a les necessitats que se’ls requereix i amb una perspectiva de gènere i de sostenibilitat energètica.

Així, es van enderrocar les divisions interiors existents i es va compartimentar de nou a l’entrada un espai vidriat per a la persona  encarregada del servei de dinamització, informació i orientació, amb possibilitat de tenir privacitat però sense deixar de poder observar la resta dels espais. Una compartimentació d’espai independent per a les activitats de joc, un espai central com a àrea d’estudi, actes culturals, lectura, trobada, reunions, etc. I un espai específic per a fer ús d’ordinadors (espai TIC). L’eliminació de compartimentacions opaques facilita la gestió i control del personal responsable i en garanteix la perspectiva a tots nivells.

Cal destacar que el billar i el futbolí que hi ha a l’espai de joc, són un donatiu de l’enyorat Miquel Castells de Can Miquel, i que hi ha un recordatori que així ho destaca.

Per la part més de serveis i mobiliari, s’ha fet una adequació general de les instal·lacions elèctriques i d’internet dels nous espais, s’han substituït lluminàries i pintat de nou tot l’espai, s’han adequat els sanitaris, mobles i instal·lacions dels lavabos existents, que ara a més disposen de canviador de nadons (servei que anirem implementant a tots els edificis municipals), s’ha millorat el grau d’adequació d’accessibilitat a l’equipament.

S’ha canviat pràcticament tot el mobiliari general per donar una bona prestació dels serveis i augmentar el confort, i s’ha instal·lat un sistema de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a la coberta de l’edifici, millora i repàs dels tancaments (fusteries exteriors i lucernari), que permeten l’estalvi energètic amb un consum més responsable i verd.

Per entendre la proposta del canvi de distribució del local, ens hem de remuntar al 2018-2019 quan es va comptar amb l’assessorament de Candela, associació basada en l’educació de valors amb perspectiva feminista, de gènere i comunitària per millorar un equipament que havia quedat obsolet segons els tècnics de joventut i cultura. A través de la Mancomunitat vam gaudir doncs del Projecte 3 voltes de la Direcció General de Joventut, per a la prevenció de les violències masclistes amb joves, i d’un procés participatiu del jovent del poble per millorar l’Equipament amb perspectiva de gènere.

Mitjançant l’elaboració de qüestionaris a les persones joves, pautes d’observació de l’equipament i l’anàlisi de les activitats programades es van anar recopilant dades que van ajudar a realitzar un plantejament de l’espai per tal de fomentar la participació de nois i noies sota un perspectiva de gènere. Amb aquestes eines es va detectar que hi assistien molts més nois que noies, confirmant que es tractava d’un espai masculinitzat.

Per tant, a l’hora d’elaborar la proposta de millora de l’Equipament s’han tingut en compte moltes de les dades recopilades per crear un espai que es trobés sota una perspectiva de gènere per fomentar la participació d’ambdós gèneres. D’aquesta manera, es promociona un espai de disseny no sexista en l’equipament a l’hora de distribuir els espais. Les Propostes de millora de Distribució de l’espai de l’estudi final i que s’han aplicat es van basar en:

Es proposa fer un canvi en la distribució dels espais de l’equipament, a l’entrada situar-hi el Servei d’Informació i Orientació juvenil, al centre l’Espai cultural polivalent i al fons l’espai jove.

Es proposa organitzar tot l’equipament per racons per tal que tots i cadascun d’ells tinguin el mateix valor i el mateix protagonisme. Cada racó ha d’anar acompanyat d’un projecte pedagògic per tal de dotar-lo d’uns objectius, un contingut i un sentit al llarg de l’any.

Darrera actualització: 20.03.2023 | 15:54

Imatges