Recordatori IBI Fraccionat amb 2 Cobraments

Dijous, 28 de de juliol de 2022 a les 00:00

SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2022 I LA POSSIBILITAT DE PAGAR L’IBI EN 2 TERMINIS. 

En el ple del passat 9 de novembre de 2021, l’Equip de Govern va aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. A grans trets, això va significar un petit increment d’alguns impostos, aquí en farem la justificació: 

El programa electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions deia que es continuaria sense apujar els impostos i les taxes més enllà de l’IPC, sempre i quan això permeti l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament, i l’acord que es va aprovar no es contradiu amb això. Simplement es van apujar un 3% l’IBI (Impost de Béns Immobles) i la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals (que queda en 114,64€ anuals per als habitatges normals i 57,32€ per als disseminats). En el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica l’augment va ser del 2,7%. 

Aquests 3 valors per tant, són inferiors a l’increment de l’IPC. I en el cas de la taxa de residus, hi ha un dèficit important d’aproximadament 30.000€ anuals, i ja es volia incrementar l’any passat però amb motiu de la pandèmia es va decidir posposar fins aquest exercici. Amb aquest increment, el dèficit persistirà i l’Ajuntament necessita augmentar ingressos per poder fer front a totes les partides per tenir una bona qualitat de serveis i de vida. En definitiva, creiem que l’increment en els rebuts és molt poc significatiu i per tant continuem sense equilibrar el cost dels residus, però almenys després de més de 8 anys sense apujar els costos, ara equilibrem una mica els números generals. A part del dèficit històric en les deixalles, s’ha de tenir en compte que es produeix un increment en els costos dels serveis que l’Ajuntament presta i un increment en els subministraments que l’Ajuntament haurà de satisfer. 

Per contra, aquest any 2022 el rebut de l’IBI podrà fraccionar-se en dos rebuts només en el cas dels rebuts que estiguin domiciliats. El primer càrrec serà l’1 de juliol i el segon el 2 de novembre.

Amb aquest enllaç podeu accedir al Calendari Fiscal de Riuprimer
https://orgt.diba.cat/ca/Home/selecciomunicipi?concepteTramit=NO&codiError=WEB00011&parametre=VT&IDSessionReturn=0728525f-7264-4182-8ef9-a59d4bc3a2fb&keyModel=modelCALENDARI_

Darrera actualització: 28.07.2022 | 12:38