ORD.F NÚM.13 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Darrera actualització: 8.02.2019 | 10:20