ORD.F NÚM.18 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 8.02.2019 | 11:58