ORD.F NÚM.19 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Darrera actualització: 8.02.2019 | 12:00