ORD.F NÚM.28 (14 Diputació) Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

Darrera actualització: 8.02.2019 | 12:32