Josep Montells Tort - IpR - AM

3r Tinent d'Alcalde
Regidor
Urbanisme, Obres, Serveis, Habitatge

Adreça electrònica: montellstj@diba.cat
Darrera actualització: 18.07.2019 | 11:21