Validació de documents

Validació de documents emesos signats electrònicament

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques. 

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

Accés al validador de documents

Darrera actualització: 05.10.2021 | 09:09
Darrera actualització: 05.10.2021 | 09:09