Comunicació d'obres excloses de llicència

Quin cost té:

Consultar ordenança fiscal adjunta

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'obra comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu la sol·licitud i presenteu-la amb la Comunicació d'obres excloses de llicència, l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament al registre general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Darrera actualització: 22.01.2024 | 12:33